oficynamm.pl organizuje szkolenia rady pedagogicznej
brak zdjęcia

Aby szkoła mogła się dobrze rozwijać i dostarczać swoim uczniom potrzebnej wiedzy, musi posiadać dobrą kadrę pedagogiczną. Dlatego też, od czasu do czasu powinny być organizowane szkolenia rady pedagogicznej. Dzięki temu, będzie mogła ona w znacznym stopniu podnosić swoje kwalifikacje. O to, aby dyrektorzy szkół mieli warunki do organizacji takich szkoleń dba Oficyna MM. Dostarcza ona specjalistów oraz program szkoleń, dzięki którym szkolenia rady pedagogicznej mogą odbywać się w profesjonalny i rzeczowy pod każdym względem sposób.

Nazwa: Oficyną MM Wydawnictwem Prawniczym Sp. z o.o. Sp. k.

Adres: Błażeja 10 J/1 61-608 Poznań