Blokady lockout znacznie zwiększają bezpieczeństwo

Blokady lockout są coraz części stosowane w wielu miejscach. Ich zadanie polega na blokowaniu zasilania maszyn, które podlegają remontom lub pracom konserwacyjnym. Dzięki temu niemożliwe jest przypadkowe włączenie takich maszyn przez nieupoważnione osoby. Nietrudno byłoby wyobrazić sobie konsekwencje takiego niekontrolowanego włączenia maszyn będących w trakcie remontu lub konserwacji. W skrajnym wypadku mogłoby to skończyć się poważnymi obrażeniami osoby wykonującej prace naprawcze lub konserwacyjne, a nawet jej śmiercią. Nowoczesne blokady lockout zapobiegają tego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom i pozwalają w pełni kontrolować odcięcie zasilania naprawianego lub konserwowanego urządzenia. Tego rodzaju blokady możemy zakupić w sklepie firmy Anro.

Nazwa: ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: SIEWIERSKA 196 C 42-431 ZAWIERCIE