Destylacja z profesjonaliztami. Octanu etylu nie jest problemem
brak zdjęcia

Destylacje.pl gospodaruje odpady przemysłowe, w tym: odpady ciekłe oraz półpłynne. Firma zajmuje się recyklingiem i utylizacją odpadów i rozpuszczalników. Destyluje m.in.: n-pentanol, aceton C3H6O, benzol, chlorobenzen, heptan, octan etylu, etanol, metanol, benzyny ciężkie, nisko wrzące oleje i inne. Destylacje.pl oferuje odbiór: zużytych cieczy myjących, rozpuszczalników, alkoholi, nisko wrzących olei oraz półpłynnych i płynnych odpadów podestylacyjnych. Ponadto, zajmuje się dokumentacją transakcji. Przy recyklingu, utylizacji oraz destylacji (np. octan etylu) firma doradza klientom jak najbardziej ekologiczne rozwiązania.

Nazwa: Argenton Arkadiusz Margielewski

Adres: Dojazd 6 63-000 Środa Wielkopolska