lbsdzierzoniow.pl - pomiary natężenia oświetlenia
brak zdjęcia

Laboratorium Badań Środowiskowych Pachorek - Jurowska Sp.j., działające jako spółka od 2009 roku, oferuje różnego rodzaju pomiary, związane ze środowiskiem pracy, w tym pomiary natężenia oświetlenia. Pomiary, wykonywane przez laboratorium, obejmują całe spektrum czynników, które działają na pracownika. I tak oferta badań obejmuje badania stężenia pyłów, określenia warunków mikroklimatu panującego na określonym stanowisku pracy, określenie poziomu hałasu słyszalnego i różnego rodzaju wibracji oraz pomiary natężenia oświetlenia. Laboratorium jest akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji w zakresie badań - nr akredytacji AB 1326.

Nazwa: Laboratorium Badań Środowiskowych Pachorek-Jurowska Sp. J. Jadwiga Pachorek, Katarzyna Jurowska

Adres: Grabowa 10 58-200 Dzierżoniów